BMETE955306

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Riemann felületek
A tárgy angol címe: 
Rieamann Surfaces
A tárgy rövid címe: 
RiemannFelületek
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE921186
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KomplexFüggvény
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simon Károly
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.10.24.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.11.21.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Komplex függvénytan
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A TTK Matematikus képzésének kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Differenciálható sokaságok
2. Homotópia
3. Lefedések
4. Riemann felületek egyszerű tulajdonságai
5. Riemann felületek differenciálgeometriája
6. Homológia, kohomológia
7. Holomorf differenciálformák Riemann felületeken

Követelmények szorgalmi időszakban: 
zárthelyi dolgozat sikeres megírása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
a zh-t az utolsó tanítási héten és a pótlási héten lehet pótolni
Konzultációs lehetőségek: 
az előadó fogadóóráin
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Jürgen Jost: Compact Riemann Surfaces, Springer, 2006
Farkas, Kra: Riemann Surfeces, Springer, 1980
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
17
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
45
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Simon Károly
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: