BMETE95AM10

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Statisztikai programcsomagok
A tárgy angol címe: 
Statistical Program Packages
A tárgy rövid címe: 
StatProgCsomag
0
0
2
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE95AM06
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Valszám2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM08
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Bolla Marianna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.02.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.10.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Windows, Excel ismerete, alapvető programozói jártasság, statisztikai alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSC) képzés Alkalmazott szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Adatkezelés. Statisztikai adatok típusai, rögzítése. Az Excel nyújtotta táblázatkezelési lehetőségek, alapstatisztikák sz ámolása.
2. A legfontosabb statisztikai programcsomagok alkalmazásorientált áttekintése: az alkalmazási problémának megfelelő programok kiválasztása és az output eredmények interpretálása. Tesztadatok és a valódi életből vett adatok vizsgálata ilyen szempontból.
3. Egy, a tanszéken hozzáférhető statisztikai programcsomag (jelenleg SPSS: Statistical Package for Social Sciences) használata és lehetőségeinek áttekintése: adatkezelés, grafikus megjelenítés, statisztikai programok. A hangsúly az utóbbiak részletes
megismerése a leíró statisztikáktól és egyszerű statisztikai próbáktól kezdve a többváltozós statisztikai módszerekig (regresszió-, variancia-,
főkomponens-, faktor-, korreláció-, cluster-, korrespondanciaanalízis, többdimenziós skálázás), idősoros és túlélési modellekig.
4. Egyéb programcsomagok (pl. BMDP, SAS) lehetőségeinek vázlatos áttekintése.
5. Egy többváltozós adatrendszer önálló elemzése a rendelkezésre álló módszerekkel.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozat1 beadandó házi feladat (számítógépes feldolgozás kiadott CD segítségével)
Pótlási lehetőségek: 
A két zárthelyi pótolható a szorgalmi időszak utolsó hetében, a vizsgaidőszak első két hetében pedig iv jelleggel.
Konzultációs lehetőségek: 
Hetente fogadóóra, zárthelyik előtt külön konzultáció.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Ketskeméty László, Izsó Lajos: Bevezetés az SPSS programrendszerbe, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest (2005).
Bolla, M., Krámli, A., Statisztikai következtetések elmélete, Typotex, Budapest (2005).
Barna, M., SPSS túlélőkészlet, Typotex, Budapest (2004).
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
8
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Bolla Marianna
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: