BMETEAGMsMNEPR-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nemeuklideszi és projektív geometria
A tárgy angol címe: 
Noneuclidean and Projective Geometry
A tárgy rövid címe: 
NemeuklidesziÉsProjektívGeom
3
1
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Geometria 1
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Geometria 2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Vrana Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.04.24.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.05.15.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Analitikus geometria, Abszolút geometria, Koordinátaredszerek transzformációja; Analytic geometry, Absolute geometry, Transzformation of coordinate-systems
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus és Alkalamazott matematikus képzések kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Gömbgeometria, mértani hely problémák a gömbön, analitikus hiperbolikus geometria, hiperbolikus koordinátarendszerek, hiperbolikus trigonometria, abszolút szinusz-tétel, terület és térfogat hiperbolikus térben, hiperbolikus izometriák, Möbius-transzformáció, projektív geometria axiómái, perspektivitás és projektivitás, Desargues és Pappus-Pascal-tétel, kettősviszony, illeszkedési sík és tér, desargues-i sík, véges projektív tér, koordináták projektív térben, projektív kúpszeletek.

Spherical geometry, locus problems on the sphere, analytic hyperbolic geometry, hyperbolic coordinate systems, hyperbolic trigonometry, absolut sine theorem, area and volume in hyperbolic space, hyperbolic isometries, Möbius transformation, axioms of projective geometry, perspectivity and projectivity, Desargues and Pappus-Pascal theorem, cross ratio, incidence plane and space, Desargues plane, finite projective space, coordinates in projective space, projective conic sections.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladat, kiselőadás; Homework, lecture
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga; Oral exam
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Lecture note
???
???
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
20
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Vrana Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra és Geometria Tanszék
Név: 
Dr. Csima Géza
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra és Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos