BMETENTMsOMBJS-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Minőségbiztosítás és jogi szabályozás
A tárgy angol címe: 
Quality Assurance and Legislation
A tárgy rövid címe: 
MinőségbiztosításÉsJogiSzab
2
0
1
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MF94
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Sugárterápia 1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Stelczer Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.04.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.04.17.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
atom és molekulafizika, sugárvédelem / atomic and molecular physics, radiation protection
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Orvosi fizika MSc képzés kötelezően választható tárgya, Fizikai Tudományok Doktori Iskola szabadon választható tárgya; compulsory elective subject of the Medical Physics MSc course, and optional subject of the Doctoral School of Physical Sciences
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
A sugárterápiában, a röntgen diagnosztikában és a nukleáris medicinában alkalmazott minőségbiztosítási vizsgálatok (átvételi, állapot- és állandósági vizsgálatok) és eszközök megismertetése a hallgatókkal. A minőség fogalma. A minőségbiztosítással kapcsolatos szabványok és jogszabályok. Röntgenterápiás, teleterápiás és brachyterápiás berendezések valamint a CT berendezések  minőségbiztosítása, napi, heti, havi és éves minőségellenőrzése. A tervező rendszerek minőségbiztosítása /minőségellenőrzése. A mérendő paraméterek és tűréshatáraik. Az egyes vizsgálatok eszközszükséglete. Az eredmények értékelése. Különböző röntgen munkahelyek minőségellenőrzése (felvételi, átvilágító, CT, mammográfiás, angiográfiás és intervenciós). Páciensdózis-mérések. A sugárterápia, röntgendiagnosztika és nukleáris medicina nemzetközi és hazai jogi szabályozása.
 
To introduce the quality assurance tests (acceptance, status and constancy) and tools used in radiotherapy, X-ray diagnostics and nuclear medicine. The concept of quality. Standards and legislation related to quality assurance. Quality assurance, daily, weekly, monthly and annual quality control of radiotherapy, teletherapy and brachytherapy and CT equipment. Quality assurance/quality control of treatment planning systems. Parameters to be measured and their tolerances. Instrument requirements for each test. Evaluation of results. Quality control of different radiographic workstations (acquisition, fluoroscopy, CT, mammography, angiography and interventional). Patient dose measurements. International and national legal regulation of radiotherapy, X-ray diagnostics and nuclear medicine. 
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Nincs. There isn't.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga / oral examination
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint / According to the Code of Studies and Exams
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban / At times agreed with the lecturers
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Handbook of Basic Quality Control Tests for Diagnostic Radiology, IAEA Human Health Series No. 47
Quality Assurance for PET a nd PET/CT System, IAEA, Human Health Series No 1., 2009
Comprehensive Audits of Radiotherapy Practices: A Tool for Quality Improvement, IAEA, Vienna 2022
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
22
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
14
Vizsgafelkészülés: 
42
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pesznyák Csilla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Stelczer Gábor
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté