BMETENTMsOSGYK-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szakmai gyakorlat OF
A tárgy angol címe: 
Professional Training MP
A tárgy rövid címe: 
SzakmaiGyakorlatOF
0
0
3
a
Kredit: 
0
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pesznyák Csilla
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.04.12.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.04.17.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A diplomamunka témájára épül / It is based on the topic of the thesis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Orvosi fizika MSc szak kritérium tárgya / criterion subject of the Medical Physics MSc
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Az 1 hetes nyári szakmai gyakorlat alatt az orvosi fizikával, ill. a diplomamunka témájával kapcsolatos intézménylátogatást, ill. önálló kutatómunkát kell végezni.
A szakmai gyakorlatról írásbeli beszámolót kell készíteni, amelyet a szakmai gyakorlat(oka)t vezető oktatóval láttamoztatni és véleményeztetni kell.
 
During the 1-week summer internship with medical physics, or institution visits related to the topic of the thesis, or independent research work must be carried out.
A written report on the internship must be prepared, which must be signed and reviewed by the instructor(s) leading the internship(s).
Követelmények szorgalmi időszakban: 
nincs/none
Követelmények vizsgaidőszakban: 
a szakmai gyakorlat vezetőjének vagy a témavezető ajánlása alapján történő aláírás signing based on the recommendation of the head of the internship or supervisor
Pótlási lehetőségek: 
nincs/none
Konzultációs lehetőségek: 
lehetséges / available
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kutatási témától függő szakirodalom / Literature depending on the research topic
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
42
Ellenőrző adat: 
0
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté