BMETENTMsOSUG2-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Sugárterápia 2
A tárgy angol címe: 
Radiotherapy 2
A tárgy rövid címe: 
Sugárterápia2
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MF94
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Sugárterápia 1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Stelczer Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.04.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.04.17.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Sugárterápia fizikai alapjai / Physical Basis of Radiotherapy
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Orvosi fizika MSc képzés kötelezően választható tárgya, Fizikai Tudományok Doktori Iskola szabadon választható tárgya / compulsory elective subject of the Medical Physics MSc course, and optional subject of the Doctoral School of Physical Sciences
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
A tantárgy célkitűzése: a sugárterápia speciális készülékeinek és kezelési módszereinek megismertetése a hallgatókkal. Három témakör kerülne bemutatásra:
(I) Sztereotaxiás agyi sugársebészet (SRS) és extracraniális sztereotaxiás (SBRT) sugársebészet fizikai alapjai, a kezelési módszerek, metszetképalkotó eljárásokon alapuló besugárzástervezés, dozimetriája és minőségbiztosítása.
(II) A képvezérelt (IGRT) és intenzitásmodulált sugárterápia (IMRT) besugárzástervezése és ellenőrzése független számolási algoritmussal, dozimetriai és minőségbiztosítási kérdések megvitatása. Kis mezők dozimetriája. Képvezérelt sugárterápia megvalósításának lehetőségei, a conebeam CT alkalmazásának feltételei.
(III) Teljes bőr elektronsugárzás bemutatása dozimetriai és sugárbiológiai szempontok alapján.
 
The aim of the course is to familiarise students with the special equipment and treatment methods of radiotherapy. Three topics will be presented:
(I) Physical principles of stereotaxic brain radiosurgery (SRS) and extracranial stereotactic radiosurgery (SBRT), treatment methods, radiotherapy treatment planning, dosimetry and quality assurance based on cross-sectional imaging techniques.
(II) Treatment planning and quality control of image-guided (IGRT) and intensity-modulated radiotherapy (IMRT) with independent calculation algorithms, discussion of dosimetry and quality assurance issues. Small field dosimetry. Possibilities of implementing image-guided radiotherapy, conditions for the use of conebeam CT.(III) Demonstration of total skin electron irradiation from a dosimetric and radiobiological point of view.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Nincs. / There isn't.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga / oral examination
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint / According to the Code of Studies and Exams
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban / At times agreed with the lecturers
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Dosimetry of Small Static Fields Used in External Beam Radiotherapy, Technical Reports Series No. 483, IAEA, Vienna (2017)
Bissonnette JP, Balter PA, Dong L, Langen KM, Lovelock DM, Miften M, Moseley DJ, Pouliot J, Sonke JJ, Yoo S. Quality assurance for image-guided radiation therapy utilizing CT-based technologies: a report of the AAPM TG-179. Med Phys. 2012 Apr;39(4):1946-6
Piotrowski T, Milecki P, Skórska M, Fundowicz D. Total skin electron irradiation techniques: a review. Postepy Dermatol Alergol. 2013 Feb;30(1):50-5. doi: 10.5114/pdia.2013.33379.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
48
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pesznyák Csilla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Stelczer Gábor
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté