BMETENTMsOUHDG-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Ultrahang diagnosztika
A tárgy angol címe: 
Ultrasound Diagnostics
A tárgy rövid címe: 
UltrahangDiagnosztika
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MFAN
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
OrvosiKépalk
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Stelczer Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.04.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.04.17.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Orvosi képalkotás / Medical Imaging
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Orvosi Fizika MSc képzés kötelezően választható tárgya, Fizikai Tudományok Doktori Iskola szabadon választható tárgya / compulsory elective subject of the Medical Physics MSc course, and optional subject of the Doctoral School of Physical Sciences
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Az ultrahang (UH) keletkezése. Az ultrahang terjedése. Az ultrahang kölcsönhatásai. A szövetek akusztikus sajátosságai. Műszerek. Leképezési eljárások. Műtermékek és képminőség. Doppler technika. Az ultrahang leképezés klinikai alkalmazása. Az ultrahang terápiás alkalmazása. A szövetek jellemzői. Speciális technikák, pl. mikroszkópia, holográfia, tomográfia. Biológiai hatások. Az UH expozíció és a méréshez szükséges műszerek. Biztonságtechnika.
 
The origin of ultrasound. The propagation of ultrasound. Interactions of ultrasound (US). Acoustic properties of tissues. Instruments. Imaging techniques. Artificial products and image quality. Doppler technique. Clinical applications of ultrasound imaging. Therapeutic applications of ultrasound. Tissue characteristics. Special techniques such as microscopy, holography, and tomography. Biological effects. Exposure to the US and instrumentation for measurement. Safety techniques.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Nincs. / There isn't.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga / oral examination
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint / According to the Code of Studies and Exams
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban / At times agreed with the lecturers
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
T.L. Szabó: Diagnostic Ultrasound Imaging
P. Maróti, L. Berkes, F. Tölgyesi: Biophysics Problems
D.R Dance: Diagnostic Radiology Physics: A Handbook for Teachers and Students
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
18
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pesznyák Csilla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Stleczer Gábor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Dóczi Rita
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szeberth Máté