BSc Matematika Mintatanterv 2010 
Tantárgyak megnevezése 1 2 3 4 5 6
  ea gy l sz kr ea gy l sz kr ea gy l sz kr ea gy l sz kr ea gy l sz kr ea gy l sz kr
Alapozó ismeretek                                                            
Analízis 1 előadás (TE92AM05) 4 0 0 v 4                                                  
Analízis 1 gyakorlat (TE92AM21) 0 4 0 f 3                                                  
Lineáris algebra előadás (TE91AK00) 4 0 0 v 4                                                  
Lineáris algebra gyakorlat (TE91AM23) 0 4 0 f 3                                                  
Informatika 1 (TE91AM24) 1 0 2 f 4                                                  
Fizika 1, 2 (TE13AM16, 17)                               2 0 0 f 2 2 0 0 f 2          
Gazdasági és humán ismeretek                                                            
Mikroökonómia (GT30A014)                                                   2 0 0 f 2
Makroökonómia (GT30A015)                                         2 0 0 f 2          
Gazdasági és humán ismeretek           2 0 0 f 2 2 0 0 f 2                     2 0 0 f 2
Szakmai törzsanyag                                                            
Algebra 1 előadás (TE91AM02)           2 0 0 v 2                                        
Algebra 1 gyakorlat (TE91AM03)           0 2 0 f 2                                        
Analízis 2 előadás (TE92AM07)           4 0 0 v 4                                        
Analízis 2 gyakorlat (TE92AM08)           0 2 0 f 2                                        
Geometria előadás (TE94AM03)           4 0 0 v 4                                        
Geometria gyakorlat (TE94AM04)           0 2 0 f 2                                        
Számelmélet előadás (TE91AM15) 2 0 0 v 3                                                  
Számelmélet gyakorlat (TE91AM16) 0 2 0 f 2                                                  
Differenciált szakmai ismeretek                                                            
Algoritmuselmélet (VISZA213)                     2 2 0 v 4                              
Analízis 3 előadás (TE92AM22)                     3 0 0 v 3                              
Analízis 3 gyakorlat (TE92AM23)                     0 3 0 f 3                              
Differenciálegyenletek előadás (TE93AM03)                               4 0 0 v 4                    
Differenciálegyenletek gyakorlat (TE93AM04)                               0 2 0 f 2                    
Differenciálgeometria 1 (TE94AM05)                     2 1 0 f 3                              
Feladatmegoldó szeminárium 1, 2 (TE95AM02, 03) 0 2 0 f 2 0 2 0 f 2                                        
Informatika 2, 3, 4 (TE91AM25, 10, 11)           1 0 2 f 3 1 0 1 f 2           0 0 4 f 4          
Kombinatorika és gráfelmélet 1 (VISZA070) 2 2 0 f 4                                                  
Kombinatorika és gráfelmélet 2 (VISZA071)           2 1 0 v 3                                        
Matematikai logika (TE91AM06)                                         2 0 0 v 2          
Matematikai statisztika (TE95AM27)                                                   2 0 4 v 6
Numerikus módszerek (TE92AM00)                                         4 0 2 v 6          
Operációkutatás (TE93AM05)                     2 2 0 f 4                              
Valószínűségszámítás előadás (TE95AM24)                     2 0 0 v 2                              
Valószínűségszámítás gyakorlat (TE95AM25)                     0 2 0 f 2                              
Sztochasztikus folyamatok (TE95AM26)                               2 2 0 v 6                    
Egyéb tárgyak, szabadon választható                                                            
Szakdolgozat-készítés (TE95AM13)                                                   0 0 10 f 10
Önálló kutatási feladat 1, 2 (TE90AM43, 44)                               0 0 0 f 3 0 0 0 f 3          
Programozási feladat 1, 2 (TE91AM26, 27)                     0 0 0 f 2 0 0 0 f 3                    
Szabadon választható 1, 4           2 0 0 f 2                               2 0 0 f 3
Szabadon választható 2, 3           2 0 0 f 2 2 0 0 f 2                              
Kritériumkövetelmény                                                            
Testnevelés                               0 2 0 a 0 0 2 0 a 0          
Idegen nyelv                                                            
 
Elméleti specializáció                                                            
Algebra 2 előadás (TE91AM04)                               2 0 0 v 2                    
Algebra 2 gyakorlat (TE91AM05)                               0 2 0 f 2                    
Differenciálgeometria 2 (TE94AM15)                                         2 0 0 v 3          
Funkcionálanalízis előadás (TE92AM12)                               4 0 0 v 4                    
Funkcionálanalízis gyakorlat (TE92AM13)                               0 2 0 f 2                    
Halmazelmélet (TE91AM07)                                                   2 0 0 v 2
Parciális differenciálegyenletek (TE93AM13 v. TE93AM06)                                         2 0 0 v 3          
Ergodelmélet és dinamikai rendszerek (TE95AM22)                                                   2 0 0 f 2
Kötelezően választható a másik spec. ill. a közös kötvál tárgyakból                                                 6         4
A teljes képzés 13 14 2 6f/3v 29 19 9 2 8f/4v 30 16 10 1 8f/3v 29 14 10 0 6f/4v 30 14 2 6 4f/4v 31 12 0 14 5f/2v 31
 
Alkalmazott specializáció                                                            
Biztosításmatematika (TE95AM11)                                         2 0 0 v 3          
Közgazdasági és pénzügyi matematika (TE93AM14 v. TE93AM09)                                                   2 1 0 v 4
Matematikai kriptográfia és kódelmélet (TE91AM33 v. TE91AM18)                               2 0 0 v 2                    
Matematikai modellalkotás szeminárium (TE95AM12)                                         0 2 0 f 2          
Mesterséges intelligencia logikai módszerei (TE91AM19)                                                   2 0 0 v 2
Test- és felületmodellezés (TE94AX12 v. TE94AM08)                               0 0 2 f 2                    
Optimalizálási modellek (TE93AM07)                                         0 0 2 f 2          
Hálózatok és a WWW matematikája (TE91AM28)                                         2 0 0 f 3          
Kötelezően választható a másik spec. ill. a közös kötvál tárgyakból                                       6         2         2
A teljes képzés 13 14 2 6f/3v 29 19 9 2 8f/4v 30 16 10 1 8f/3v 29 10 6 2 5f/3v 30 14 4 8 7f/3v 31 12 1 14 4f/3v 31
   
A specializációk közös (kifutó) kötelezően választható tárgyai ea gy l sz kr
Analízis 4 (TE91AM05) 1 1 0 f 2
Differenciálgeometria 2 gyakorlat (TE94AM07) 0 2 0 f 2
Dinamikai modellek a biológiában (TE93AM08) 2 0 0 v 2
Java és WEB programozás (TE91AM17) 1 0 2 f 3
Sztochasztikus modellek a bioinformatikában (TE95AM20) 2 0 0 v 3