Kari Tanács 2018. május 23.

Napirendi pontok: 
1. Dékáni pályázatok véleményezése
Előterjesztő: 
Dr. Józsa János, rektor
2. A Fizikai Intézet igazgatójának megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
3. A Fizikai Intézet oktatási igazgatóhelyettesének megbízása.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
4. A Fizikai Intézet stratégiai igazgatóhelyettesének megbízása.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
5. Egyetemi docens kinevezése a Differenciálegyenletek Tanszékre
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, intézetigazgató
6. Egyetemi docens kinevezése a Nukleáris Technika Tanszékre
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, intézetigazgató
7. Egyetemi docens kinevezése az Atomfizika Tanszékre (1)
Előterjesztő: 
Dr. Zaránd Gergely, intézetigazgató
8. Egyetemi docens kinevezése az Atomfizika Tanszékre (2)
Előterjesztő: 
Dr. Zaránd Gergely, intézetigazgató
9. Dékáni dicséret adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
10. A Kar kiváló Hallgatója cím adományozása
Előterjesztő: 
Lestyan Bence, HK elnök
11. Kari Tudományos Ösztöndíj odaítélése
Előterjesztő: 
Dr. Károlyi György, dékánhelyettes
12. Egyebek.