BMETE80SA03

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Sugárvédelem és dozimetria
A tárgy angol címe: 
Radiation Protection and Dosimetry
A tárgy rövid címe: 
Sugárvédelem
12
0
0
f
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.09.09.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.10.21.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
A sugárvédelem tárgya, történeti fejlődésének rövid áttekintése. Az ionizáló sugárzások fajtái, jellemzésük, előfordulásuk. Az ionizáló sugárzások kölcsönhatása az anyaggal, fizikai, kémiai, biokémiai és élettani hatások, a determinisztikus és a sztochasztikus hatások kialakulása. A sugárvédelemben használatos dózisfogalmak, a dózis-hatás összefüggések.  A sugárzás hatását módosító tényezők. Az ionizáló sugárzások forrásai, természetes és mesterséges eredetű sugárzások. Az ionizáló sugárzások detektálásának, mérésének módszerei, a sugárzási tér, a besugárzási útvonalak és a dózisok becslésének módszerei. Az atomerőművekben keletkező radioaktív hulladékok kezelése, tárolása, a radioaktív szennyezőanyagok kibocsátásának ellenőrzése. A sugárvédelem célja, alapelvei (indoklás, korlátozás, optimálás). A sugárvédelem gyakorlata, nemzetközi szervezetek ajánlásai, az uniós és a nemzeti jogszabályi környezet. A sugárvédelmi tervezés, engedélyezés, ellenőrzés gyakorlata.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
Az eredménytelen zárthelyi pótzárthelyin megismételhető.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
12
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
48
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
36
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs