BMETE80SA15

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművi vegyészeti ismeretek
A tárgy angol címe: 
Nuclear Chemistry
A tárgy rövid címe: 
AtomerőműviVegyészetiIsmeretek
10
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pátzay György
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.10.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.10.25.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A hallgatók megismerkednek a VVER típusú atomerőmű primer és szekunderköri vízoldali eróziós korrózió megértéséhez szükséges korróziós és vízkémiai alapokkal, az eróziós korrózió okozta problémákkal, a korrózió-termékek transzportjával. Megismerkednek az üzemeltetés során alkalmazott primer és szekunderköri vegyészeti technológiával és üzemvitellel, valamint a hozzájuk kapcsolódó, alkalmazott víztisztítási technológiákkal. Megismerkednek a kondenzátor és a szekunderkör közötti, a primer- és a szekunderkör közötti szivárgás, valamint a fűtőelem sérülésből adódó primerköri szennyezésekkel és azok hatásával, észlelésével. A továbbiakban ismereteket szereznek a radioaktív szennyeződések, berendezések és alkatrészek felületéről történő, eltávolításának technológiájáról, az un. dekontaminálási technológiákról. Végül ismereteket szereznek a modern, nagytisztaságú pótvízkészítési technológiáról is, ami külön üzemegységként biztosítja a primer- és a szekunderkör technológiai pótvíz igényét.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tárgyból aláírás szerezhető az előadások 70%-án való jelenlét esetén.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az eredménytelen vizsga két alakalommal megismételhető.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Geraszimov, V.V., Kaszperovics, A.J., Martinova, O.J.: Atomerőmű-vek vízüzeme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981
Neeb, K-H.: The Radiochemistry of Nuclear Power Plants with Light Water Reactors. Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1997
Frayne, C.: Boiler Water Treatment. Principals and Practice. Vol. I: Boiler Basics and Steam Water Chemistry, Chemical Publishing Company, 2002
EPRI: PWR Secondary Water Chemistry Guidelines. Rev. 5, USA, 2000
Flynn, D.: The Nalco Water Handbook. Third Edition, McGraw-Hill Companies, Inc., 2009
AWWA: Water Treatment Plant Design. Fourth Edition, McGraw-Hill Companies, Inc., 2005
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
10
Félévközi felkészülés órákra: 
8
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
41
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
31
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pátzay György
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
VBK Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs