Ultrarövid lézerimpulzusok által dielektrikumokban indukálható áram vizsgálata

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Examination of currents in dielectric materials induced by ultrashort laser pulses
Típus: 
BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Félév: 
2021/22/2.
Témavezető: 
Név: 
Dr. Dombi Péter
Email cím: 
dombi.peter@wigner.mta.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
MTA Wigner FK
Beosztás: 
kutatócsoport-vezető
Konzulens: 
Név: 
Dr. Maák Pál
Email cím: 
maakk.pal@ttk.bme.hu
Intézet/Tanszék: 
TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Beosztás: 
docens
Elvárások: 

Kísérleti affinitás, lézerfizikai ismeretek, legalább középfokú angol nyelvtudás

 

Leírás: 

Nemrég fedezték fel, hogy ultrarövid, kevés optikai ciklusból álló lézerimpulzusok dielektrikum közegekben reverzibilis módon áramot tudnak indukálni, melynek irányát ráadásul az optikai hullámformával (a vivő-burkoló fázissal) kontrollálni lehet. A vizsgálandó alapjelenséggel kapcsolatban több olyan felfedezés is született, melyek nagy nemzetközi visszhangot váltottak ki, és amelyek a téma további vizsgálatát is indokolttá teszik [1,2], hiszen olyan alkalmazások továbbfejlesztésében lehet ennek a jelenségnek szerepe, mint például ultragyors optikai kapcsolók és egyéb integrált optikai eszközök építése. Optikai úton vezérelhető áramot eddig csak nagy térerősségek mellett, erősített femtoszekundumos lézerek segítségével tudtak kelteni [1,2]. A diplomamunkás feladata, hogy az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban egy vivő-burkoló fázisstabilizált oszcillátor segítségével vizsgálja a különböző dielektrikum és félvezető, megfelelően strukturált mintákon optikai úton kelthető áramokat, vegyen részt a minták tervezésében, karakterizálásában, végezze el a kísérleteket valamint értékelje ki azok eredményeit.

 

A tervezett kísérletekhez az MTA Wigner Fizikai Kutatóözpontban rendelkezésre állnak a megfelelő kísérleti eszközök, legfőbb eszközként egy 4-5 fs-os, kevés optikai ciklusú lézerimpulzusokat kelteni képes, vivő-burkoló fázisstabilizált lézeroszcillátorral.

 

[1] A. Schiffrin et al., „Optical field-induced currents in dielectrics,“ Nature 493, 70-74 (2013).

 

[2] T. Paasch-Colberg et al., “Solid-state light phase detector,“ Nature Photonics 8, 214-218

(2014).

 

 

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva