Kari Tanács 2022. január 12.

Az ülés a járványhelyzetre tekintettel Microsoft Teams video konferencia keretében zajlik.

Az ülés videofelvétele

 

Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató az előző Kari Tanács óta történt eseményekről
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
2. A Kognitív Tudományi Tanszék tanszékvezető-helyettesének megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila dékán
3. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós (MI), Dr. Czifrus Szabolcs (NTI)
Előadó: 
Pályázati anyagok: https://www.ttdh.bme.hu/kari/intezetek/Palyazatok2022/Egyetemi_tanari/
4. Tiszteletbeli Doktori cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Légrády Dávid, NTI
5. Kari Publikációs Ösztöndíj adományozása
Előadó: 
Dr. Simon Ferenc, dékánhelyettes
6. A Fizikus MSc szak tanrendjének módosítása
Előadó: 
Dr. Takács Gábor, szakfelelős
7. Tájékoztató a 2021. évi kari TDK konferenciáról
Előadó: 
Dr. Virosztek Attila, a kari TDK Bizottság elnöke