Kari Tanács 2022. december 7. 10:00 (!)

Az ülésre jelenléti formában a Rektori Tanácsteremben kerül sor (10:00 kezdettel).

Az ülés hangfelvétele

 

Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató az előző Kari Tanács óta történt eseményekről
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
2. Egyetemi docens kinevezése a Sztochasztika Tanszékre
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
Előadó: 
https://www.ttdh.bme.hu/kari/intezetek/Palyazatok2022/Egyetemi_docensi/
3. Tanszékvezető-helyettes kinevezése a Sztochasztika Tanszékre
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
4. Tájékoztató a TDK konferenciáról
Előadó: 
Dr. Virosztek Attila, elnök, TDK Bizottság
5. Egyebek