TDK felhívás 2023 - BME TTK

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A BME Természettudományi Kar Tudományos Diákköri Bizottsága fölhívja az érdeklődőket a 2023. évi Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre matematika, fizika és kognitív tudományok témakörben. Idén a következő fontos határidőkre kell figyelni:

 1) 2023. október 1. vasárnap (23:59): jelentkezés absztrakttal a tdk.bme.hu/TTK honlapon,

 2) 2023. november 1. szerda (23:59): a dolgozat feltöltése,

 3) 2023. november 1. szerda (23:59): a témavezető bírálóra vonatkozó javaslatának elküldése a szekciófelelősnek,

 4) 2023. november 12. vasárnap (23:59): a bírálatok beérkezése,

 5) 2023. november 16. (csütörtök): TDK konferencia.

 További információk:

 1) A konferencián csak az vehet részt, aki a konferencia időpontjában középiskolás, vagy BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz részt, és még nem szerzett abszolutóriumot.
 2) A dolgozat bírálóját a szekciófelelős kéri föl, nem feltétlenül a javaslattal egyezően.

 3) A TDK nyelve magyar. A kari konferencia befogad angol nyelvű dolgozatot is, de aki ezt választja, és országos TDK tervei vannak, az a megírás előtt kezdeményezzen konzultációt az Országos Tudományos Diákköri Tanács megfelelő Szakmai Bizottságával, mert az OTDK-n csak indokolt esetben lehet eltérni a magyar nyelvtől.

 4) OTDK legközelebb 2025. tavaszán lesz.

 5) A TDK konferenciát jelenléti formában tervezzük.

 6) Minden egyéb részletre vonatkozó fölvilágosítás a szekciófelelősöktől (tdk.bme.hu/TTK) kapható.

 A résztvevőknek jó munkát és sikeres szereplést kívánunk!

 Virosztek Attila, elnök
 BME TTK Tudományos Diákköri Bizottság