Kari Tanács 2023. november 8.

Az ülésre jelenléti formában a Rektori Tanácsteremben került sor.
Az ülés hangfelvétele.

 

Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató az előző Kari Tanács óta történt eseményekről
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
2. Julesz Béla, König Gyula és Zemplén Győző Ifjúsági Kutatási Díjak adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Simon Ferenc, dékánhelyettes
3. Kari képzések önköltségi díjai a 2024. évi általános és pót felvételi eljárásban
Előterjesztő: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
4. Kari bizottságok összetételének módosítása -- Kognitív Tudományok Szakbizottság
Előterjesztő: 
Dr. Babarczy Anna, tanszékvezető, KKT
5. Egyebek