Kari Tanács 2023. december 6. 10:00 !!!

Az ülésre jelenléti formában a Rektori Tanácsteremben kerül sor délelőtt 10 órától.
Az ülés hangfelvétele.

 

Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató az előző Kari Tanács óta történt eseményekről
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
2. Neuman János professzori cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Zaránd Gergely, igazgató, FI
3. Rektori Dicséret adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Zaránd Gergely, igazgató, FI
4. Egyetemi docens kinevezése az Algebra és Geometria Tanszékre
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
Előadó: 
Pályázatok: https://www.ttdh.bme.hu/kari/intezetek/Palyazatok2023/Egyetemi_docensi/
5. Kutatóprofesszori, egyetemi docensi és tudományos főmunkatársi álláshelyek létesítése
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós és Dr. Zaránd Gergely, igazgatók
6. A Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc szak tantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Babarczy Anna, szakfelelős
7. Egyebek