Kari Tanács 2024. április 17.

Az ülésre a Rektori Tanácsteremben kerül sor 14 órától.

Az ülés hangfelvétele.

 

Napirendi pontok: 
1. Dékáni tájékoztató
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
2. Kari Választási Bizottság létrehozás a Szenátusi tagválasztásra
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
3. Az Orvosi fizika MSc szak felelősének megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, intézetigazgató, NTI
4. Az Orvosi fizika MSc szak tantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, intézetigazgató, NTI
5. Kari Publikációs osztöndíj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Simon Ferenc, dékánhelyettes
6. Beszámoló a tudományos és nemzetközi dékánhelyettes munkájáról
Előterjesztő: 
Dr. Simon Ferenc, dékánhelyettes