BMETE11AF30

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Méréstechnika
A tárgy angol címe: 
Measurement Techniques
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AF35
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzámMódFiz1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kísérleti fizika 1 és 2 , valamint a Bevezető fizika laboratórium tananyaga
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Általánosan használt mérőműszerek működési elve és jellemző paraméterei. Feszültség- és áramforrások. Feszültség és árammérők, digitális multiméterek. Adatgyűjtő kártyák, A/D, D/A konverterek (mintavételezési paraméterek, mintavételi tétel). Függvénygenerátorok. Analóg és digitális
oszcilloszkópok (triggerelés, átlagolás, speciális mérési üzemmódok). Spektrumanalizátorok (digitális Fourier-transzformáció, FFT, ablakozási stratégiák). Lock-in erősítők (kisszintű jelek detektálása zajos környezetben; átviteli függvények mérése). Szabályozó áramkörök (PID vezérlés, automatikus frekvenciaszabályozás, fáziszárt hurok).
Alapvető fizika mennyiségek mérése, jelátalakító szenzorok és jellemző paramétereik (méréshatár, felbontás, nemlinearitás, dinamikai jellemzők,
stb.). Frekvencia és idő mérése. Hőmérsékletmérés. Mágneses tér mérése. Távolság, elmozdulás mérése. Erőmérés, mechanikai def ormációk mérése. Elektromágneses hullámok detektálása. Nyomásmérés. Gyorsulásmérés.
Alacsony jelszintű mérések. A zaj fogalma. Alapvető zajtípusok: 1/f zaj, sörétzaj, termikus zaj. Erősítők bemeneti zaja. Az e lektromágneses környezet zavaró hatása. A kapacitív, vezetési illetve induktív módon történő zavarás csökkentése. Földelés és árnyékolás. ESD védelem. Bevezetés a rádiófrekvenciás, mikrohullámú és optikai méréstechnikába. Véges jelterjedési sebesség hatása, reflexiók, állóhul lámok. Optikai és radaros távolságmérés (Bay-féle Hold-radar kísérlet). Példák rádiófrekvenciás és mikrohullámú áramkörökre: a mágneses rezonancia spektroszkópiában használt alapvető áramkörök. A FT és diszperziós optikai spektroszkópia alapjai.
Modern fizika a csúcstechnologiás méréstechnikában, és csúcstechnologiás méréstechnika a modern fizikában. Atomi felbontású mikroszkópia modern szabályozástechnika segítségével. Frekvenia, idő és ellenállásstandordok Nobel-díjas ötletek alapján: Kvantált Hall-ellenállás, atomórák, frekvenciafésű, Josephson-effektus. Rezonancia módszerek, modern spektroszkópiai módszerek.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vagy írásbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
Egyeztetés alapján
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
25
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Halbritter András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: