BMETE125300

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Vékonyrétegek technológiája
A tárgy angol címe: 
Technology of thin films
A tárgy rövid címe: 
VékonyrétegTechn
2
0
2
v
Kredit: 
4
Kizáró tantárgyak: 
Vékonyréteg technológia (BMETE125190)
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Deák Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.05.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematika, Fizika, Anyagtudomány
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Mérnökfizikus képzés anyagtudományi moduljában kötelezően választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Vékonyrétegek fogalma. Vékonyrétegek előállítása additív és szubtraktív eljárásokkal. Vákuumtechnológia berendezések felépítése. Vákuumszivattyúk, vákuummérők. Vékonyrétegek előállítása vákuumpárologtatással. A vákuumpárologtatáshoz használt gőzforrások fajtái és
működési elvük. Elektronsugaras párologtató források. A párologtató források iránykarakterisztikái. Vékonyré tegek előállítása porlasztással. A magnetronos és a nagyfrekvenciás porlasztás elve.A párologtató forrás és a hordozó közötti anyagáramlás modelljei. A vákuumel járásokkal készített vékonyrétegek kondenzációs folyamata és fizikája. Vékonyrétegek előállítása kémiai lecsapatással és oxidációval (anódos és termikus).
Különböző szerkezetű rétegek: amorf, polikristályos, epitaxiás rétegek. Rétegek villamos tulajdonságai. Vékony fémrétegek v ezetési
mechanizmusa. Vezető- és ellenállásrétegek előállítása, tulajdonságai és mikroelektronikai alkalmazásai. Félvezető és szigetelő vékonyrétegek villamos tulajdonságai és alkalmazásai.Szupravezető rétegek előállítása és tulajdonságai. Vékonyrétegek optikai tulajdonságai , reflexió és transzmisszió vékony fém és nem fém rétegeken. Rétegrendszerek optikai tulajdonságai. Optikai alkalmazások: reflexiócsökkentő, -növelő
rétegek, adott spektrális transzmissziójú, reflexiójú rétegek, interferencia szűrők. Vékonyrétegek vizsgálati eljárásainak ös szefoglalása: vastagság, optikai állandók meghatározása, fajlagos ellenállás mérése, szerkezeti sajátságok meghatározása.
A laboratóriumi gyakorlatok részletes tematikája :1.Vékonyrétegek készítése vákuumpárologtatással 2.Gőzforrások iránykarakter isztikájának vizsgálata 3.Vékonyrétegek mintázatkészítése lézeres direktírással 4.Vékony fémbevonatok készítése nedves kémiai eljárásokkal 5. Maszkolási
technikák fotoszenzitív rétegek alkalmazásával 6.Vékonyréteg technológia ipari alkalmazásának tanulmányozása gyárlátogatáson (pl. a Samsung
gödi üzemében) 7.Polimer vékonyrétegek felvitele

Követelmények szorgalmi időszakban: 
szakirodalmi összefoglaló készítése és beszámoló tartása. A felkészülés szintjét a gyakorlatokon ellenőrizzük
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga két kérdéssel. Egy osztályzatnyi javításra további egy kérdéssel szóbeli vizsgán adunk lehetőséget
Pótlási lehetőségek: 
a félév utolsó előtti hetén lehetőséget biztosítunk.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadási és laboratóriumi órákon, óraközi szünetekben.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Roth, A: Vacuum technology, North-Holland Publishing Company, 1976.
Szilágyi Miklós (szerkesztő).: Fizikai technológiák. BME jegyzet, 1986.
Nussbaum A.; Phillips R.: Modern optika 8. fej. Műszaki Kiadó, 1982.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Illyefalvi-Vitéz Zsolt
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elektronikai Technológia Tsz
Név: 
Hárs György
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
Név: 
Deák Péter
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Richter Péter egyetemi tanár
A tantárgy adatlapja PDF-ben: