BMETE47D125

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Módszertani kérdések a kognitív funkciók egyéni különbségeinek kutatásában
A tárgy angol címe: 
Methodological Issues in Studying Individual Differences in Cognitive Functions
A tárgy rövid címe: 
MódszertaniKérdésekKognitívFunkciók
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Polner Bertalan
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.07.23.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.08.22.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kognitív idegtudomány, Kísérleti pszichológia, Kutatásmódszertan, Egyéni különbségek / személyiségpszichológia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Pszichológia Doktori Iskola tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus célja, hogy a résztvevők megismerjék a pszichológiai mérés során felmerülő fontosabb elméleti szempontokat és gyakorlati problémákat, különös tekintettel azok jelentőségére a kognitív és idegrendszeri működések egyéni különbségeinek kutatásában. A kurzus során a kérdéskört tárgyaló tanulmányok elmélyült, kritikai feldolgozásán keresztül törekszünk arra, hogy a résztvevők megértsék a terület alapvető kérdéseit, és fejlesszék képességüket arra, hogy felismerjék és kezeljék a kogníció egyéni különbségeinek kutatása során adódó módszertani problémákat.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A kurzus tematikájában szereplő cikkek feldolgozása, az órákon prezentáció és vitavezetés, az órák között aktivitás online vitafórumon.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e­mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Flake, J. K., & Fried, E. I. (2019). Measurement schmeasurement: Questionable measurement practices and how to avoid
Clark, L. A., & Watson, D. (2019). Constructing validity: New developments in creating objective measuring instruments.
Enkavi, A. Z. et al. (2019). Large-scale analysis of test–retest reliabilities of self-regulation measures. PNAS
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
48
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Polner Bertalan
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna