BMETE90MX17

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika M2g – Optimális irányítások
A tárgy angol címe: 
Mathematics M2g – Optimal Control
A tárgy rövid címe: 
MatematikaM2g
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Gyurkovics Éva
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.04.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.04.21.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Differenciál- és integrálszámítás, mátrixalgebra, differenciálegyenletek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar, Mechatronika MSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Optimális irányítási feladat megfogalmazása. Optimális irányítások létezése, pédák az alkalmazásra. Az optimum szükséges feltétele: Pontrjagin- féle maximum-elv rögzített végpontú feladatokra. Példák az alkalmazásra. Az optimum szükséges feltétele: a transzverzalitási feltétel. Példák az
alkalmazásra. Dinamikus programozás véges feladatra. Dinamikus programozás általános rendszerre. Példák az alkalmazára. Az optumum szükséges és elégséges feltétele: Hamilton - Jacobi - Bellman egyenlet. Példák az alkalmazára. Lineáris - kvadratikus feladat. Példák az alkalmazásra. Végtelen hosszú időintervallum. Optimum és stabilitás kapcsolata. Mintavételezés és szakaszonként konstans irányítások.
Stabilizáló vezérlések kiszámítása numerikus közelítő modell alaphján. Példák és ellenpéldák. A csúszó időhorizont módszer (v agy modell
prediktív kontrol) alapja. A csúszó időhorizont módszer alkalmazása numerikus közelítő modell alapján.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Sontag E.D.: Mathematical Control Theory, 2nd ed. Springer, New York, 1998.
Gyurkovics É.: Irányítási rendszerek, http://www.math.bme.hu/~gye/OktAny.htm
Gyurkovics É.: Irányításelmélet, (BME, Gépészmérnöki Kar jegyzet), Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Gyurkovics Éva
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenlet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: