BMETE91AM58

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bizonyításelmélet és a Coq programcsomag
A tárgy angol címe: 
Proof Theory and Coq Proof Management System
A tárgy rövid címe: 
Bizonyításelmélet
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Molnár Zoltán Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tanársegéd
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2021.01.19
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2021.01.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Bevezető analízis, matematika alapjai.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Induktív adattípusok, természetes számok, listák, fák és rekurziómentes adattípusok definiálása és manipulálása. Állítástípusok és bizonyítások definiálása és kezelése. A funkcionális programozás és a logika kapcsolata: Curry–Howard-izomorfizmus. A bizonyításkeresés automatizálása és elemi taktikák. A Coq teljes kifejezőereje: függő típusok és magasabb rendű logikák. Matematikai elméletek építése, modulok és taktikák programozása. 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A félév során két zh, és prezentáció tartása vagy projektmunka bemutatása.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Yves Bertot, Pierre Casteran, 2004. Interactive Theorem Proving and Program Development: Coq Art, Springer.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
26
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
16
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Nagy P. Gábor
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
Név: 
Molnár Zoltán Gábor
Beosztás: 
tanársegéd
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Nagy P. Gábor