BMETE91MM24

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Algebrai görbék
A tárgy angol címe: 
Algebraic Curves
A tárgy rövid címe: 
AlgebraiGörbék
3
3
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Hegedüs Pál
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.09.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.09.08.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra, csoportelmélet, polinom gyűrű, elemi topológia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Szabadon választható tárgy (oktatására az ELTE-n kerül sor)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Komplex affin síkgörbék, projektív síkgörbék, a síkgörbék szinguláris pontjai, lokális metszetmultiplicitás, Bézout tétele, síkgörbe szingularitások lokális tulajdonságai, Puiseux parametrizálás, normalizálás, a delta invariáns, a érték félcsoport, Milnor fibrum, Milnor szám, Milnor fibrálás, monodrómia, karaktersztikus polinom, globális invariánsok: génusz formula.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok megoldása és kettő zárthelyi dolgozat teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Gerd Fischer: Plane Algebraic Curves
A. Seidenberg: Elements of the theory of algebraic curves
E. Brieskorn, H. Knörrer: Plane Algebraic Curves, C.T.C. Wall: Singular Points of Plane Curves
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Némethi András
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
ELTE TTK MI, Rényi Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos