BMETE92MM29

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantum Információelmélet
A tárgy angol címe: 
Quantum Information Theory
0
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Mosonyi Milán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.06.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.01.25
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra. Funkcionálanalízis és Kvantummechanika ismerete előny, de nem szükséges.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy a BSc, MSc, PhD képzéseken
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

(1) Lineáris algebrai összefoglaló. Véges dimenziós Hilbert terek, önadjungált- és pozitív operátorok, projekciók, unitérek. Normális operátorok spektrálfelbontása, függvénykalkulus. Parciális izometriák, polárfelbontás, szingulárisérték felbontás. Operátorok nyoma, Hilbert-Schmidt
skalárszorzat, diszkrét Weyl operátorok. Riesz reprezentációs tétel és sűrűségi operátorok. Operátor norma és L1 norma. (2) Véges dimenziós Hilbert terek tenzorszorzata. Parciális nyom, Schmidt felbontás, purifikáció, Choi izomorfizmus.
(3) A kvantummechanika alapfogalmai. Állapottér, tiszta állapotok. Pozitív operátor értékű mértékek, projektor értékű mértékek, Naimark dilatációs tétele, Born szabály. Kvantum bit állapottere, Bloch gömb. Állapotfejlődés, teljesen pozitív leképezések, Choi -Jamiolkowski izomorfizmus, Kraus
reprezentáció, Stinespring dilatáció.
(4) Fidelity, Uhlmann tétele, Fuchs – van de Graaf egyenlőtlenségek.
(5) Kvantum hipotézisvizsgálat, Stein lemma, a relatív entrópia monotonicitása. (6) Kvantum forráskódolás, Neumann entrópia.
(7) Kölcsönös információ, feltételes entrópia. Entropikus összefonódottsági mértékek és tanúk. Az entrópia erős szubadditivitása és ekvivalens formái. Alicki-Fannes egyenlőtlenség.
(8) Klasszikus-kvantum csatornakódolás, Holevo információ.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Félévközi házi feladatok.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Hallgatókkal egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
M.A. Nielsen, I.L. Chuang: Quantum Computation and Quantum Information; Cambridge University Press, 2000.
Mark M. Wilde: From Classical to Quantum Shannon Theory; Cambridge University Press, 2013.
Dénes Petz: Quantum Information Theory and Quantum Statistics; Springer, 2008.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
50
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Mosonyi Milán
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: