BMETE937305

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Diszkrét matematikai módszerek az operációkutatásban
A tárgy angol címe: 
Discrete Mathematical Methods in Operations Research
A tárgy rövid címe: 
DiszkrMatModszOpKut
2
0
0
v
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
nincs ilyen
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Hujter Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.01.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.02.08.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
lineáris algebra, gráfelmélet, valószínűségszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK PhD választható tárgy -- új diszkrét matematikai eredmények operációkutatási hasznosíthatóságának megismertetése
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A gyakorlati hasznosság célját és a mély, precíz elméleti megalapozottség szükségességét egyaránt szem előtt tartva a követke ző három témakörben igyekszünk bemutatni a klasszikus és a legújabb fontos eredményeket és módszerket:
1. A párosítások, a gráfszínezések és a matroid fogalomcsoportjának alkalmazása az operációkutatásban. (Szállítási és útvonal tervezési, továbbá ütemezési problémakörök; Farkas Gyula tételének változatos következményei; a színezés-kiterjesztés sokrétű alkalmazásai.)
2. A tömörítések geometriai és algebrai módszereinek hasznossága. (Optimális elhelyezések; geometriai és absztrakt gömbpako lások;
kódtömörítések; adatbiztonsági módszerek.)
3. Valószínűségi becslésekkel kapcsolatos diszkrét matematikai módszerek. (A Boole-Bonferroni típusú becslések hálóelméleti, topológiai, lineáris programozási, hipergráfelméleti és algoritmikus szempontjai; statisztikai alkalmazások .)
A legfontosabb eredmények megtárgyalása után nyitott problémakat is felvető új munkák megvitatására is sort kerítünk A módszerek számítógépes megvalósításának kérdési is hangsúlyt kapnak. Bíztatjuk a résztvevőket konkrét kutatásokra.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
hallgatónként egy-egy cikk feldolgozása a társak és az oktató segítségével
Követelmények vizsgaidőszakban: 
kollokvium -- az érdemjegy a szorgalmi időszakban végzett munkától is függ
Pótlási lehetőségek: 
az általános előírásoknak és szokásoknak megfelelően (TVSz)
Konzultációs lehetőségek: 
Hetente a rendes konzultációs órán és/vagy interneten keresztül
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hujter M., Perfekt gráfok és alkalmazásaik, Aula Kiadó, Budapest, 2003; math.bme.hu/~hujter
Schrijver,A. honlapja
Jordán Tibor, Recski András és Szeszlér Dávid: Kombinatorikus optimalizálás, Typotex Kiadó, Budapest, 2004.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
20
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
22
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Hujter Mihály
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: