BMETE95AX21

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika EP3
A tárgy angol címe: 
Mathematics EP3
A tárgy rövid címe: 
MatematikaEP3
0
2
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Barabás Béla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.03.19.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.04.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematika Ep1, Matematika Ep2.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
matematikai alapismeretek a szakképzés megalapozásához
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Görbék illesztése adott pontokra
Lagrange interpoláció, Hermite interpoláció, spline
2. Numerikus sorok, függvénysorok (hatványsorok)
3. Egyenletek, egyenletrendszerek numerikus megoldása
Iteráció, Newton módszer, stb. numerikus integrálás
4. Közönséges elsőrendű differenciálegyenletek, kezdeti érték probléma, numerikus megoldása: Szukcesszív approximáció, Euler módszer, Runge – Kutta módszer
5. Másod (és magasabb) rendű lineáris differenciálegyenletek
Állandó együtthatós, függvényegyütthatós, inhomogén
6. Másodrendű lineáris differenciálegyenletek mechanikai alkalmazásai, másodrendű lineáris differenciálegyenletek integrálása sorok segítségével,
7. Valószínűségszámítás alapjai, klasszikus valószínűségi mező, feltételes valószínűség.
8. Valószínűségi változó fogalma (diszkrét és folytonos), várható érték, szórás
9. Nevezetes eloszlások (diszkrét és folytonos)
10. Statisztikai minta, mintavételi módszerek, empirikus eloszlásfüggvény, paraméterbecslés
11. Hipotézis vizsgálat

Követelmények szorgalmi időszakban: 
4 zh
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
hetente kétszer a Matematika Intézet szervezésében
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Thomas: Kalkulus
Bólyai sorozat megfelelő kötetei
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
8
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
6
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Barabás Béla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: