BMETE11AX12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezető fizika
A tárgy angol címe: 
Introductory Physics
A tárgy rövid címe: 
BevezetőFizika
0
2
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kornis János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai fizika ismeretek
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja, hogy szinkronban haladva a Fizika 1 és a Fizika 1i tantárgyakkal lehetőséget biztosítson a mérnök BSc képzések hallgatóinak a felzárkózására.

1. Pontszerű test kinematikája 1. (fizikai mennyiség, hosszúság- és időegység, 1D mozgás, elmozdulás, út, pozíció, sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, szabadesés)
2. Pontszerű test kinematikája 2. (2D mozgások, mozgások függetlenségének elve, körmozgás,Kepler törvények)
3. Dinamika 1. (Newton axiómák, Galilei-féle relativitási elv, Anyagi pont mozgásegyenlete)
4. Dinamika 2. (Erőtörvények,  Körmozgás dinamikája)
5. Impulzus, erőlökés. (Impulzus megmaradás, impulzusmomentum, forgatónyomaték)
6. ismétlés, felkészülés az 1. ZH-ra.
7. Munka, energia, teljesítmény (Energia, munkatétel, kinetikus energia, potenciális energia, mechanikai energia megmaradás tétele, konzervatív erők, potenciál)
8. Rezgő mozgás. (harmonikus rezgőmozgás, energia viszonyok, ingák, csillapított rezgő mozgás, kényszerrezgés, rezonancia)
9. Hullámok, hangtan. (állóhullámok, Doppler effektus, Huygens elv, interferencia, polarizáció)
10. Elektrosztatika. (dörzselektromosság, Coulomb törvény, elektromos tér, elektromos dipólus, az elektron töltése, vezető elektromos térben, elektromos megosztás, Gauss törvény)
12. Ismétlés, felkészülés a 2. ZH-ra
13. Konzultáció

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyi dolgozat teljesítése egyenként legalább 50%-ra
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A zárthelyi dolgozatok előtt egy-egy alkalommal, ill. az oktatóval egyezteve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Dr. Paál Tamás: Fizika a gimnáziumok 9.,10.,11. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Dér – Radnai – Soós: Fizikai Feladatok I-II. kötet (Holnap Kiadó)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
6
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kornis János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András