BMETE11AX15

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nobel-díjas fizika a mindennapi életünkben – laboratóriumi gyakorlat
A tárgy angol címe: 
Nobel Prize Physics in Everyday Application – Laboratory Exercise
0
0
2
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Papp Zsolt
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.05.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.07.08.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Klasszikus fizikai alapismeretek (mechanika, hőtan, elektromosságtan)
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy (brazil hallgatóknak tervezve)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A laboratóriumi gyakorlat során a "Nobel-díjas fizika a mindennapi életünben" című tárgyhoz kapcsolódóan lehetőség nyílik Nobel-díjas témákhoz kapcsolódó kísérletek elvégzésére az alábbi témakörökben:
1. Bevezetés, baleset- és munkavédelmi ismeretek, alapvető méréstechnikai és adatkiértékelési ismeretek
2. Mikrométer alatti elmozdulások mérése Michelson interferometéterrel
3. Folyadékkristályos kijelzők működési elvének vizsgálata
4. Szupravezető perzisztens mágnes vizsgálata spin-szelep mágneses szenzorral
5. Az anyag atomi felépítésének demonstrálása alagútmikroszkóp (STM) jellegű törőkontaktus elrendezésben
6. Részletes látogatás a BME NTI oktatóreaktorában
7. Atomerőmű szimulációs gyakorlat
A laborgyakorlatok egyenként 4 kontakt óra időtartamúak. A 2-5. mérések közül minden szemeszterben 3 kerül megtartásra.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A félévközi jegy a felkészültséget ellenőrző rövid irásos számonkérések illetve a mérési gyakorlatok után leadott jegyzőkönyvek alapján.
Pótlási lehetőségek: 
1 pótmérés
Konzultációs lehetőségek: 
egyedi egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Mérésleírások elektronikus formában
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
16
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Papp Zsolt
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Halbritter András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: