BMETE11AX24

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika 2i
A tárgy angol címe: 
Physics 2i
3
1
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX04
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Analízis 1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AX23
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizika 1i
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE11AX03
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Fizika 1i
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kornis János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.04.23.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Egyváltozós analízis, lineáris algebra, mechanika, hőtan
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Mérnök informatikus BSc kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

<p>Elektromos és mágneses jelenségek: Sztatkus elektromos tér. Elektromos töltés fogalma, Coulomb-törvény. Elektromos térerősség. Gauss-törvény. Elektromos potenciál. Kondenzátorok, a kapacitás fogalma. Az elektrosztatikus tér energiája. Diele ktrikumok. Elektromos töltések mozgása statikus mágneses térben. A mágneses tér fogalma. Lorentz-erő. Áramra ható erő mágneses térben. Hall-effektus. A rúdmágnes és a Föld mágneses tere. Mágnesség alapfogalmai, mágneses adattárolás. Mozgó töltések és áramok által keltett tér. A Biot-Savart-törvény. Az Ampere-törvény. Tekercsek mágneses tere. Időben változó elektromos és mágneses terek kapcsolata. Faraday-féle indukciótörvény, mozgási indukció. Öninduktivitás és kölcsönös induktivitás. Tekercsek, transzformátorok. Időben változó elektromos tér. Egyen- és váltóáramú hálózatok részletes analízise. Elektromos áramerősség és áramsűrűség. Az elektromos vezetőképesség és ellenállás fogalma, Ohm-törvény. Joule-törvény. Egyenáramú áramkörök, Kirchhoff-törvények. Az áramerősség és a feszültség mérése. Kondenzátor töltése és kisütése. (RC-kör). LR-körök. Váltakozó áramú hálózatok, komplex impedancia fogalma. Maxwell-egyenletek rendszere. Egy speciális megoldás: elektromágneses hullámok. Lorentz-transzformáció, a speciális relativitáselmélet alapjai. Elektromosságtan a hétköznapokban és műszaki alkalmazásokban az elektromotoroktól a távközlésig. Optika: A geometriai optika alapjai: törés, visszaverődés, lencsék és tükrök. A fizikai optika, interferencia, diffrakció. A poláros fény. Optikai alkalmazások: mikroszkópok, távcsövek, holográfia, LCD kijelzők, stb. Bevezetés a modern fizikába: A kvantumos jelenségek kísérleti előzményei. A de Broglie hullámok. A Schrödinger egyenlet. Az atomok elektronszerkezete. Az elektron spin. Alkalmazott kvantummchanika a pásztázó alagútmikroszkóptól a kvantuminformatikáig. Az előadásokon a fenti témakörökhöz kapcsolódóan rendszeresen demonstrációs kísérletek kerülnek bemutatásra.</p>

Követelmények szorgalmi időszakban: 
6 "kis" ZH és 1 összefoglaló ZH teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli (és esetleg szóbeli) vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A ZH-k a szorgalmi időszak végén egy-egy alkalommal pótolhatók a TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatókkal heti rendszerességgel lehet konzultálni, illetve a ZH-k és a vizsgák előtt felkészítő konzultációk lesznek
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
http://fizipedia.bme.hu/index.php/Fizika_2i_-_Mérnök_informatikus_alapszak
Serway: Physics for Scientists and Engeneers (Saunders College Publishing)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
24
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kornis János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: