BMETE11MF17

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Töltés és spinsűrűség hullámok
A tárgy angol címe: 
Charge- and Spin-Density Waves
A tárgy rövid címe: 
TöltésSpinsűrűség
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Mihály György
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A fizikus MSc kötelezően válaszható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Kvázi-egydimenziós anyagok: az 1-dimenziós elektrongáz instabilitása (Linhard fv., Kohn-anomália, Peierls-torzulás, spin-sűrűség hullámok). Alacsony dimenziós fluktuációk, fázisátalakulás csatolt láncok esetén (diffúz-Röntgen szórás, NMR).
Inkommenzurábilis sűrűséghullámok: csúszás, deformálás, rögzítés (Fukuyama-Lee-Rice modell, keskeny sávú zaj). Kollektív gerjesztések: fázis- és amplitudó-gerjesztések, effektív tömeg, optikai tulajdonságok.
Nemlináris és frekvenciafüggő jelenségek: kétfolyadék modell (I-V karakterisztika, dielektromos relaxáció, Hall-állandó, Onsager relációk).

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
22
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Mihály György
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: