BMETE11MF20

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Optikai adatátvitel fizikai alapjai
A tárgy angol címe: 
Basic Physics of Optical Communication
A tárgy rövid címe: 
OptikaiAdatátvitel
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Papp Zsolt
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A fizikus MSc kötelezően válaszható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy a Fizika BSc szakon elsajátított optika ill. kvantummechanika alapkurzus anyagára épít. Az optikai adatátvitel fiz ikai alapjait a következő témakörök szerint tárgyalja: optika (nyalábterjedés inhomogén közegben, diszperzió, stb.), lézerfizika (szállézerek, optikai szál-erősítők, DFB lézer,
stb.), nemlineáris optika (nemlineáris effektusok, nemlineáris optikai hatáson alapuló eszközök, fázismoduláció, szolitonok, stb.), optikai szálak –
hullámvezetők (optikai szálak, módusok, diszperzió, fotonikai kristályok, száloptikai csatolók, stb.).

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
Vizsga előtti napon
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Lajtha György: Fénytávközlő rendszerek és elemeik
A. Yariv: Optical electronics
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
22
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Papp Zsolt
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: