BMETE11MF30

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kölcsönható spin-rendszerek valós anyagokban
A tárgy angol címe: 
Interacting Spin Systems in Real Materials
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kézsmárki István
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2012.06.20.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2012.09.19.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
kvantummechanika, statisztikus fizika és szilárdtestfizika alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc kötelezően válaszható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja különböző Mott-szigetelők mágneses tulajdonságainak megértése nemcsak elméleti szinten, hanem kísérleti vonatkozásban is. Vázlatos tematika:
- Spin-hullámok LaCu2O4-ben és más antiferromágnesekben. S=1/2 spin láncok gerjesztései.
Gerjesztések tiszta és dópolt S=1 spin láncokban. Spin-létrák mágneses térben.
Mágnesezettségi platók SrCu2(BO3)2-ban. Han bíbor (BaCuSi2O6) mágneses térben.
- Mágnesezettségi platók frusztrált rendszerekben: a kvantum fluktuációk és a rácstorzulások szerepe.
- Spin jég (pl. Dy2Ti2O7): alapállapoti degeneráció, mágneses monopólusok. Nematikus és multipoláris rendeződes frusztrált rendszerekben. Multiferroikus anyagok.
- Két- (Na2IrO3) és háromdimenziós (Na4Ir3O8) irídium oxidok : az erős spin-pálya csatolás szerepe.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
az előadások látogatása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Patrik Fazekas: Lecture notes on electron correlation and magnetism (World Scientific, Singapore, 1999).
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
48
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Penc Karlo
Beosztás: 
tudományos tanácsadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: