BMETE11MF46

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika laboratórium NA
A tárgy angol címe: 
Physics Laboratory NA
A tárgy rövid címe: 
FizikaLaboratóriumNA
0
0
6
f
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.11.29
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantummechanikai, szilárdtestfizikai, programozási és méréstechnikai alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A TTK Fizikus MSc (2016) nanotechnológia és anyagtudomány specializációjának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A laboratórium keretében a hallgatók komplex, modern kutatási eredményekhez közel álló mérési feladatokat valósítanak meg, a méréseket kutatólaboratóriumokban is használt modern mérőműszerekkel végzik el. Megtanulják ezen mérőműszerek számítógépes programozását, és a mérésekhez saját készítésű mérésvezérlő programokat készítenek. A mérési jegyzőkönyvek a tudományos publikációk stílusát követik.

Tervezett mérési feladatok: Számítógépes mérésvezérlési alapismeretek. Lock-in erősítő programozása, kvarcszenzor vizsgálata. Digitális oszcilloszkóp programozása, atomi méretű nanovezetékek vizsgálata. Hőmérsékletszabályozó és digitális multiméter programozása, magashőmérsékleti szupravezető fázisátalakulásának mérése. Elektrokémiai rétegleválasztás. Felületanalitikai mérések SIMS és XPS módszerrel. Pásztázó alagútmikroszkóp összeépítése és tesztelése. ESR/NMR spektroszkópia, modern mágneses anyagok vizsgálata magnetooptikai Kerr-effektus mérésével. 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Laborgyakorlaton mutatott teljesítmény és a benyújtott laborjegyzőkönyvek alapján alakul ki az osztályzat
Pótlási lehetőségek: 
oktatóval egyeztetve
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetve igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A mérések leírásai, és a laborvezetők által javasolt szakirodalom.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
42
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
54
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Halbritter András
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András