BMETE12AF01

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Optika
A tárgy angol címe: 
Optics
A tárgy rövid címe: 
Optika
2
1
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF04
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KísérletiFizika3
Kizáró tantárgyak: 
-
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.11.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.03.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematika, fizika, elektrodinamika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Fénymodellek, Fermat-elv, Huygens-elv. Fény reflexiója és transzmissziója sík határfelületen.
Totálreflexió, elhaló hullám. Geometriai optika. Paraxiális optika, mátrix optika. Fősíkok fogalma. Interferencia, egysugaras többs ugaras, interferométerek (Michelson, Mach-Zender).
Optikai rács felbontóképessége. Vékonyréteg-rendszerek értelmezése mátrix formalizmussal. Antireflexiós réteg, interferencia tükör. Fabry-Perot interferométer. Diffrakció, Fresnel-Kirchoff és Rayligh-Sommerfeld formulák. Fraunhofer és Fresnel diffrakció. Négyszög és körapertúra. Szinuszos
rács Fraunhofer diffrakciós képe.
Polarizáció. Polarizáció érzékeny optikai elemek. Kettőstörés. Ordinárius és extraordinárius nyaláb. Fény terjedése anizotróp közegben. Polarizációs prizmák. Fázistoló és polarizációt forgató lemezek. Fény és anyag kölcsönhatása. Energia szintek, populáció inve rzió. Spontán emisszió. Indukált emisszió, és abszorbció. Lézerek, rezonátorok, erősítés, pumpálás. Időbeli és térbeli koherencia. Akusztoo ptika. Planár hullámvezető módusai. Sugároptikai leírás. Terjedési együttható. A módusegyenlet grafikus megoldása.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 ZH, házi feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
1 pót ZH
Konzultációs lehetőségek: 
heti 1 ó
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Richter Péter: Bevezetés a Modern Optikába I.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
16
Felkészülés zárthelyire: 
8
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
6
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
16
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Richter Péter
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: