BMETE12AF09

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mikroszkópia
A tárgy angol címe: 
Microscopy
A tárgy rövid címe: 
Mikroszkópia
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF04
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisérletiFizika3
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE12AF01
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Optika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Maák Pál
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.11.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.03.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Optika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. A mikroszkóp története, az összetett optikai mikroszkóp kialakulása. A modern mikroszkópiai technikák rövid áttekintése, osztályozása.
2. Az optikai mikroszkóp geometriai optikai alapjai. A képalkotás Abbe féle elmélete. A mikroszkóp feloldóképességének becslé se a diffrakcióelmélet alapján.
3. Az összetett optikai mikroszkóp felépítése, a leképező rendszer és a megvilágító rendszer szerepe. Az objektív és az okulár specifikus tulajdonságai. Az immerziós-folyadék szerepe
4. A leképzés hibái, fényerő, mélység-élesség. Az optikai tervezés szempontjai, módszerei.
5. Megvilágítási technikák: rekeszlapok, ferde megvilágítás, sötét látóterű megvilágítás, 3D kondenzor, mintaelőkészítés
6. Fáziskontraszt eljárás és a polarizációs mikroszkóp – fizikai optikai háttér és megvalósítás
7. Optikai mikroszkóp használata - gyakorlat 8. A felbontás növelésének elvi és gyakorlati korlátai.
9. A látott illetve rögzített kép kiértékelése, optikai és számítógépes képfeldolgozási módszerek
10. A mikroszkópia újabb irányzatainak áttekintése: konfokális, Röntgen, UV, fluoreszcens, sokfotonos, optikai mikroszkópok, elektronmikroszkópok, atomi erő mikroszkóp és alagútmikroszkóp
11. Konfokális és sokfotonos mikroszkópok tárgyalása, paraméterei, mintakészítés
12. Pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópok valamint analitikai elektronmikroszkópok tárgyalása, paraméterei, mintakészítés
13. Pásztázó elektronmikroszkóp gyakorlati megismerése
14. Alagút, atomerő és egyéb pásztázó mikroszkópok tárgyalása, paraméterei

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 zh
Pótlási lehetőségek: 
1 pót ZH
Konzultációs lehetőségek: 
Órarendi órák alatt, hallgatói igény szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Saját jegyzet
Bevezetés a modern optikába I-III. kötet
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
58
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Maák Pál
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: