BMETE12AF28

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Spektroszkópia
A tárgy angol címe: 
Spectroscopy
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF03
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisFiz2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lenk Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tud. munkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematika,elktrodinamika, optika, szilárdtest fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés Alkalmazott fizika specializáció kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Spektroszkópia felosztása: gamma, röntgen, UV-VIS-NIR-FIR, rádiófrekvenciás, NMR, részecske- és tömegspektroszkópia. Optikai spektroszkópia: emissziós, abszorpciós, fluoreszcens, Raman, többfotonos, lézeres.
Optikai spektrométerek: prizmás, rácsos, Fourier, Fabry-Perot, akusztooptikai, optoakusztikus.
Nem optikai spektrométerek: gamma spektrométer, röntgen spektrométer, nukleáris mágneses rezonancia (NMR), tömegspektrométere k. Spektrométerek alkalmazása a méréstechnikában.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
heti rendszerességgel
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Budó–Mátrai: Kísérleti fizika III.
A.Nussbaum - R.A. Philips: Modern optika
Simonyi Károly: Elektronfizika
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Péczeli Imre
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: