BMETE12AX13

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kémia villamosmérnököknek
A tárgy angol címe: 
Chemistry for Electrical Engineers
A tárgy rövid címe: 
KémiaVillMérn
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AX01
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizika 1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Réti Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.05.25.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.06.21.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Villamosmérnöki tudomány, mikroelektronika, középiskolás kémia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK szabadon választható tárgy a villamosmérnökök számára fontos kémiai ismeretek megadása
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Általános szervetlen kémiai alapismeretek, alapfolyamatok, törvényszerűségek, a periódusos rendszer, az elemek elektronrendszere. Röviden a kémiai kötésekről, azok szerepéről az anyagok tulajdonságaiban.
Szerves kémiai alapismeretek, a főbb vegyülettípusok és reakciócsoportok.
A szén és a szilicium a villamosmérnöki tudományban. Szénmódosulatok (amorf szén, gyémánt, grafit, fullerén, szén nanocső), ezek sajátságai. Villamosmérnöki tudományban fontos zénvegyületek és reakcióik: fotorezisztek, polimetil-metakrilát, ftalocianin. A fotokémia alapjai.
Szilicium, sziliciumdioxid, sziliciumorganikus vegyületek, amorf szilicium, porózus szilicium: előállítás és tulajdonságok, felhasználás.
A mikroelektronikai gyártástechnológiákban használatos vegyi folyamatok alapjai, az azokban használt vegyszerek, azok veszélyessége, élettani hatásai.
Szerves félvezetők, félvezető oxidok.
Elektrokémiai alapismeretek, elektródok, elektródpotenciálok, korróziós jelenségek. Töltéstranszport elektrolitokban, polarizácós jelenségek, elektrolízis. Szilárd elektrolitok.
Galvánelemek és akkumulátorok, mint kémiai áramforrások. Az energiatárolás kémiai lehetőségei. Tüzelőanyag cellák. A hidrogén, mint energiaforrás.
A kémiai energia munkává alakítása hőerőgépekben és kémiai áramforrásokban. Melyiknek nagyobb a hatásfoka és miért. Tények és tévhitek: a
"vízautó".

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az előadások látogatása, folyamatos óraközi felkészülés.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsgára felkészülés és sikeres vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az oktatóval való egyeztetés alapján
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval való egyeztetés alapján
P.W.Atkins: Fizikai-kémia I-III.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
6
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
12
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Réti Ferenc
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: