BMETE12MF09

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Önálló laboratórium AF2
A tárgy angol címe: 
Project Laboratory AP2
A tárgy rövid címe: 
ÖnállóLaborAF2
0
0
12
f
Kredit: 
12
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ÖnlabAF1
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
SzakgyakAF
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lőrincz Emőke
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
fizika, matematika, számítástechnika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Alkalmazott Fizika Szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy keretében a hallgatók diplomamunkájuk témakörében végeznek kutatási feladatokat diplomatéma-vezetőjük irányításával.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
önálló tevékenység a rendelkezésre álló időkeret felhasználásával,írásos és szóbeli beszámoló
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
a konzulens folyamatosan biztosítja
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
168
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
52
Egyéb elfoglaltság: 
140
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
360
Ellenőrző adat: 
360
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lőrincz Emőke
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: