BMETE12MF11

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szakmai gyakorlat AF
A tárgy angol címe: 
Internship AP
A tárgy rövid címe: 
SzakmaiGyakAF
0
0
9
a
Kredit: 
1
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ÖnlabAF1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lőrincz Emőke
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
fizika, matematika, számítástechnika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Alkalmazott Fizika Szakirányának kritériumtárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az Önálló laboratórium AF 1 gyakorlat elvégzése után a hallgatók konzulensük irányításával és ellenőrzésével végeznek szorgal mi időn kívül 3 hetes önálló elméleti vagy kísérleti munkát választott témájukban, melynek célja a témában való elmélyedés és a kit űzött célok megvalósítása. Az
eredményes szakmai gyakorlat elvégzése után kerül sor a diplomatéma rögzítésére.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
konzulens felügyeletével végzett önálló tevékenység az időkeret szabad felhasználásával
Követelmények vizsgaidőszakban: 
a gyakorlat elvégzését a konzulens vagy a konzulenstől kapott információ alapján a tárgyfelelős igazolja
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
a konzulens folyamatosan biztosítja
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
126
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
120
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
246
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lőrincz Emőke
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: