BMETE12MF17-v1

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Lézerfizika
A tárgy angol címe: 
Laser Physics
A tárgy rövid címe: 
Lézerfizika
3
1
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lőrincz Emőke
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Optika, kvantummechanika, szilárdtestfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Lézerelmélet fenomenológikus, félklasszikus - kvantált anyag és klasszikus elektromágneses tér kölcsönhatása, és kvantumos tárgyalása - kvantált anyag és fény kölcsönhatása - alapján a folytonos és impulzus lézerműködés és a lézerfény tulajdonságainak megismerése. Lézertípusok
és lézeralkalmazások. Az egyes elméleti témakörök anyagának megértését a gyakorlatok példamegoldásai segítik.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az el adások 60%-án, gyakorlatok 70%- án1 zárthelyi
Követelmények vizsgaidőszakban: 
jelenléti követelmények és a ZH legalább 40%-os teljesítése,írásbeli és szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
1 pótzárthelyi
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetve kéthetente igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Bevezetés a modern optikába, III. kötet, 050393 számú jegyzet
Svelto: Principles of lasers, Springer, 1998; Saleh, Teich: Fundamentals of Photonics, John Wiley & Sons, Inc. 1991
Nussenzweig: Introduction to quantum optics, Gordon and Breach 1973, Yariv: Quantum electronics, John Wiley & Sons, 1987
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
34
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
60
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lőrincz Emőke
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: