BMETE12MF45

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
ELI előkészítő laboratórium
A tárgy angol címe: 
ELI Preparatory Laboratory
0
0
4
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Maák Pál
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2012.10.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2012.11.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Fizika, Optika, Lézerfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus MSc Alkalmazott fizika szak szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja a hallgatók felkészítése a modern optikai mérésekből, korszerű méréstechnológiák és mérőeszközök megismerése, illetve kezelésének elsajátítása. Emellett a legújabb optikai és lézertechnológiai jellegű kutatási témákkal is megismerkednek a hallgatók, amelyek
műveléséhez a legmodernebb optikai eszközökre van szükség: femtoszekundumos lézerekre, erősítőkre, Terahertz forrásokra, neml ineáris optikai elemekre, adaptív optikai eszközökre; és az ezekhez kapcsolódó diagnosztikára: interferométerek, spektrométerek, autokorrelátor. A tárgy megalapozza többek között az ELI szuperlézer-kutatóközpontban folyó kutatás-fejlesztési feladatokban való sikeres, aktív részvétel
lehetőségét, mind az intézet fejlesztési, mind üzemelési fázisában. A laboratóriumi tárgy az alábbi méréseket tartalmazza:
1. Diszperziómérés fehér fényű interferométerrel 2. Ultrarövid impulzusok szögdiszperziójának mérése
3. Fény polarizációs tulajdonságainak jellemzése 4. Gauss nyalábok terjedése és kezelése
5. Femtoszekundumos lézerimpulzusok autokorrelációja 6. Femtoszekundumos impulzusok vizsgálata akusztooptikai eszközökkel
7. Nyalábformálás térbeli szűrőtehnikák felhasználásával 8. Nemlineáris törésmutató z-szken mérése (PTE)
9. THz sugárzás keltése (PTE) 10. Mágneses telítődésen alapuló impulzus-kompresszió vizsgálata (SzTE)
11. Femtoszekundumos impulzusok erősítésének vizsgálata (SzTE)
A 8-9 mérések Pécsen, a 10-11 mérések Szegeden lesznek, az 1-5 mérések mindhárom egyetemen közösek. A tárgyat várhatóan pécsi és szegedi hallgatók is felveheti. Minden hallgató aki a tárgyat felveszi, a megfelelő mérések elvégzéséhez az anyaintézménye költségén a helyszínre utazik. Egy félév során négy utazás várható.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel a mérések legalább 90%-án.
Pótlási lehetőségek: 
a szorgalmi időszakban egy, a pótlási időszakban egy pótmérés
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Wolfgang Demtröder: Laser Spectroscopy Vol. 2., Springer, 2008
B.E.A. Saleh et al: Fundamentals of Photonics 2-nd ed., Wiley, 2007
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
4
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Maák Pál
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
Név: 
Dr. Kovács Attila
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
SZTE Optikai és Kvant. Tanszék
Név: 
Dr. Fülöp József
Beosztás: 
tud. főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
PTE Kísérleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: