BMETE12MF64

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika laboratórium OP
A tárgy angol címe: 
Physics Laboratory OP
A tárgy rövid címe: 
FizikaLaboratóriumOP
0
0
6
f
Kredit: 
6
Kizáró tantárgyak: 
BMETE12MF03
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Ujhelyi Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.11.29
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
BSc szintű szilárdtestfizikai és optikai alapismeretek.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak optika-fotonika specializációjának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus célja, hogy általános optikai ismeretekre támaszkodva optikai- fotonikai mérések elvégzésével a hallgatók gyakorlati tudását, készségeit bővitsük. A mérések elvégzése alapvetően önállóan történik.

A mérések a következő témákba kell végezni:

            1. Üvegszálak, hullámvezetők

            2. Lézerdióda tulajdonságai

            3. Diffrakció

            4. Térbeli és időbeli koherencia

            5. Spektroszkópia

            6. Akusztooptikai szűrő

            7. CD lemezjátszó

            8. Optikai átviteli függvény

            9. Vékonyréteg párologtatás

            10. Ellipszometria és vékonyrétegek

            11. Polarizáció és fázis

            12. Elektronmikroszkópia és elektronlitográfia

Követelmények szorgalmi időszakban: 
lab. mérések elvégzése, jegyzőkönyvek készítése, lab.gyak.órákon szóbeli egyéni számonkérés
Pótlási lehetőségek: 
A szorgalmi időszak utolsó hetében pótmérések elvégzése
Konzultációs lehetőségek: 
laboratóriumi órák alatt
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A kurzushoz készült mérés leírás elektronikus formában
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
46
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
50
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Ujhelyi Ferenc
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál