BMETE12MF70

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Önálló laboratórium OP2
A tárgy angol címe: 
Project Laboratory OP2
A tárgy rövid címe: 
ÖnLabOP2
0
0
13
f
Kredit: 
13
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE12MF69
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ÖnLabOP1
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE12MF08
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
ÖnLabAF1
Kizáró tantárgyak: 
BMETE12MF09, BMETE12MF47
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Erdei Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.11.16
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.11.29
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
fizika, matematika, számítástechnika, méréstechnika, angol nyelvismeret
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak optika-fotonika specializációjának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy keretében a hallgatók diplomamunkájuk témakörében végeznek kutatási feladatokat témavezetőjük (konzulensük) irányításával.

A hallgató a féléves munkájáról írásban és szóban is beszámol. A minimum 10, maximum 25 oldalas írásos beszámoló tartalmazza az Önálló laboratórium 1 és a Szakmai gyakorlat során végzett munka rövid összefoglalóját, a saját új eredményeket és a további feladatok összegzését. Formája hasonló a diplomamunkáéhoz: fejezetekre osztott, hivatkozási jegyzéket, oldal-, képlet- és ábraszámozást tartalmaz. A pontos megértéshez szükségesnek ítélt, de a bemutatandó munka szempontjából kevésbé fontos részeket a mellékletekbe kérjük csoportosítani (ez nem számít bele a mennyiségi korlátba, és nem is kerül értékelésre). A féléves munkát egy rövid szóbeli beszámolón kell összefoglalni, ami egy nyilvánosan meghirdetett előadás formájában kerül megszervezésre a témavezetők, a szakirány felelőse és az alkalmazott fizika területén érdekelt oktató-kutató gárda jelenlétében. A hallgató köteles az írásos beszámoló témavezetővel (konzulenssel) jóváhagyott pdf változatát a szóbeli beszámoló időpontja előtt legalább 7 nappal megküldeni a kurzus felelősének. A szóbeli beszámoló a pótlási hét elején kerül megrendezésre.

A félév végi osztályzatnak három összetevője van: a féléves munka értékelése a témavezető (konzulens) véleménye alapján, az írásos összefoglaló és a szóbeli beszámoló értékelése a tárgyfelelős, a témavezető (konzulens) és a résztvevő oktatók-kutatók véleménye alapján.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
önálló tevékenység a rendelkezésre álló időkeret felhasználásával, írásos és szóbeli beszámoló
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
a konzulens folyamatosan biztosítja
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
182
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
52
Egyéb elfoglaltság: 
156
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
390
Ellenőrző adat: 
390
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Erdei Gábor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál