BMETE12MF74

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szakmai gyakorlat NA
A tárgy angol címe: 
Internship NA
A tárgy rövid címe: 
SzakmaiGyakorlatNA
0
0
9
a
Kredit: 
0
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE12MF71
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ÖnLabNA1
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE12MF08
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
ÖnLabAF1
Kizáró tantárgyak: 
BMETE12MF11
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kocsányi László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.11.16
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.11.29
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
fizika, matematika, számítástechnika, méréstechnika, angol nyelvismeret
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak nanotechnológia és anyagtudomány specializációjának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az Önálló laboratórium NA1 gyakorlat elvégzése után a hallgatók témavezetőjük (konzulensük) irányításával és ellenőrzésével végeznek szorgalmi időn kívül 3 hetes önálló elméleti vagy kísérleti munkát választott témájukban, melynek célja a témában való elmélyedés és a kitűzött célok megvalósítása. Az eredményes szakmai gyakorlat elvégzése után kerül sor a diplomatéma rögzítésére.

A szakmai gyakorlat témájának illeszkednie kell a hallgató diplomaterv kiírásához. A hallgatók a gyakorlaton végzett munkáról maximum 2 oldalas írásos beszámolót készítenek, mely tartalmazza a gyakorlat tényleges idejét (naptári hetek) és helyét is. Az írásos beszámolót a témavezető (konzulens) aláírásával hitelesíti. Az aláírást helyettesíti, ha az írásos beszámolót a témavezető (konzulens) küldi meg a tárgyfelelősnek PDF formátumban. Az aláírt beszámoló vagy PDF file beérkezési ideje az első oktatási hét vége

Követelmények szorgalmi időszakban: 
konzulens felügyeletével végzett önálló tevékenység az időkeret szabad felhasználásával
Követelmények vizsgaidőszakban: 
a gyakorlat elvégzését a témavezető vagy a tőle kapott információ alapján a tárgyfelelős igazolja
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
a konzulens folyamatosan biztosítja
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
126
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
120
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
246
Ellenőrző adat: 
0
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kocsányi László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál