BMETE12MX00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Lézerfizika
A tárgy angol címe: 
Laser Physics
A tárgy rövid címe: 
Lézerfizika
3
1
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lőrincz Emőke
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.01.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.02.12.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Fizika, matematika, optika BSc szinten oktatott témakörei.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar angol nyelvű MSc képzésének kötelező természettudományos tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Theory of laser oscillation, characteristics of laser light, laser applications. Interaction of photons with atoms, quantummechanical formulations, line-broadening mechanisms, coherent amplification, optical resonator, conditions for laser oscillation. Properties of laser beams: monochromacity, coherence, directionality, brightness. Laser types: solid-state, semiconductor, gas, fluid (dye) and miscellaneous. Laser applications: industrial, medical, communication, measurement technique. A lézer oszcilláció elmélete, a lézerfény tulajdonságai, lézeralkalmazások. Fotonok kölcsönhatása atomokkal, kvantummechanikai alapok, vonalkiszélesedési mechanizmusok, koherens erősítés, optikai rezonátor, a lézeroszcilláció feltételei. Lézernyalábok tulajdonságai: monokromatikusság, koherencia, irányítottság, fényesség. Lézertípusok: szilárdtest, félvezető, gáz, folyadék (festék) és egyéb lézerek. Lézeralkalmazások: ipari, orvosi, távközlési, méréstechnikai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 zárthelyi a 9-10. héten
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A sikertelen zárthelyi egyszeri javítása térítés ellenében. A szóbeli vizsga feltétele az eredményes zárthelyi.
Pótlási lehetőségek: 
Igazolt hiányzás miatt elmaradt vagy sikertelen ZH egyszeri pótlása félév közben.
Konzultációs lehetőségek: 
Zárthelyi előtt konzultáció előre egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Saleh B.E.A., Teich M.C.: Fundamentals of Photonics, John Wiley&Sons, Inc. 1991.
Svelto O.: Principles of Lasers, Springer, 1998.
LIA Handbook of Laser Materials Processing, ed. in chief John F. Ready, Laser Institute of America, 2001.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lőrincz Emőke
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
Név: 
Dr. Richter Péter
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: