BMETE149403

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Struktúrák és memória: makroszkópikus anyagelmélet
A tárgy angol címe: 
Structures and memory
A tárgy rövid címe: 
StruktúraMemória
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Farkas Henrik
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.10.26.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mechanika, termodinamika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Mérnök-fizikus szak és PhD képzés választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az előadásban a termodinamikai anyagelmélet alapjait tekintjük át. Lokális egyensúlyi rendszerek trágyalása után az egyensúly tól távoli rendszerek különféle típusait és a rájuk vonatkozó termodinamikai elméleteket tárgyaljuk. Szó lesz továbbá a nemlokalitás bevezetésének
módjairól és a lokális állapot hipotézisének meghaladásáról. Vagyis memória effektusokat mutató fizikai rendszerek modelljeir ől és nemlokális kölcsönhatások modellezési módjairól. Mindezt konstruktív módon, a második főtétel kiaknázásának modern módszereire építve.

Diszkrét rendszerek: Mitől dinamikai elmélet a termodinamika? A második főtétel és a folyamatok stabilitása. Abszolút hőmérsé klet. Lokális egyensúly – klasszikus egyensúlyi termodinamika, lokális állapot – tehetetlenség és emlékezet. Pl. fázisátalakulások (Landau-elmélet), több hőmérsékletű rendszerek. Mechanikai tehetetlenség.

Kontínuumok: A második főtétel és a folyamatok stabilitása. Objektivitás. Entrópia egyenlőtlenség és Liu eljárás. Lokális egyensúly – klasszikus irreverzibilis termodinamika, pl. hővezetés, viszkózus folyadékok (Navier-Stokes-egyenlet). Stacionárius állapotok, disszipatív struktúrák. Lokális állapot – dinamikai változók (speciálisan: klasszikus kiterjesztett termodinamika), pl. a hővezetés hullámegyenlete (Cattaneo-Vernote-egyenlet). gyengén nemlokális hővezetés (Guyer-Krumhansl-egyenlet). Nem relokalizálható gyengén nemlokális termodinamikai elméletek, pl. Ginzburg- Landau-egyenlet családja, nemlokális folyadékok (Schrödinger-Madelung-egyenlet, stb…).

Statisztikus fizikai kapcsolat, entrópia és információ: Boltzmann-Gibbs-Shannon- és Fisher-entrópiák.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Pótvizsga
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
62
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Verhás József
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kémiai Fizika Tanszék
Név: 
Farkas Henrik
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kémiai Fizika Tanszék
Név: 
Ván Péter
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kémiai Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Noszticzius Zoltán
A tantárgy adatlapja PDF-ben: