BMETE14AX00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika K1A
A tárgy angol címe: 
Physics K1A
A tárgy rövid címe: 
FizikaK1A
3
0
1
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
Kizáró tantárgyak: 
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Farkas Henrik
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
középiskolai fizika és matematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Vegyészmérnöki Kar, Környezetmérnöki Szak, kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Néhány fontos ismeret az Univerzumról és a Földről; Big Bang. Bevezetés a fizikába. Az SI rendszer.
Tömegpont kinematikája: a kinematika alapfogalmai; egyszerű mozgások; a gyorsulás komponensei általános esetben. A mechanika axiómái;
inerciarendszer; tehetetlenségi erők; erőtörvények, mozgásegyenlet; kényszererők.
Kiterjedt testek modelljei; sűrűség; tömegközéppont. Impulzus és impulzusmomentum; centrális erőtér. Munka, teljesítmény, energia; konzervatív erőtér; disszipatív erők. Példák, alkalmazások: mozgások gravitációs erőtérben, rezgések. Merev testek: t ranszláció, rotáció; ingák. Deformálható szilárd testek: egyszerű nyújtás és nyírás.
Fluidumok sztatikája. Fluidumok áramlása: áramvonalak, áramlási cső; Bernoulli-törvény; viszkozitás; közegellenállás, dinamikai felhajtóerő. Termodinamika: alapfogalmak, főtételek; folyamatfüggvények: munka és hő; ideális gáz; hőerőgép, hűtőgép, hőszivattyú; termodinamikai hőmérséklet, entrópia. Extenzív és intenzív változók; Gibbs-reláció; termodinamikai potenciálok. Transzportfolyamatok alapjai.
A statisztikus fizika alapjai: Boltzmann-formula; ideális gázok: klasszikus és kvantum statisztikák. A hőmérsékleti sugárzás.

Laborgyakorlat: Metrológiai alapismeretek. Mechanika: rezgések. Optika. Hőmérsékletmérés. Egyenáram: áramkörszabályozás, komp enzáció. Váltóáram: soros rezgőkör.

Részletesebb tematika elérhető az interneten.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
5 laboratóriumi mérés és 1 zh elégséges szintű teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga. Eredményét 25%-ban a félévközi munka, 75%-ban a vizsgán nyújtott teljesítmény határozza meg.
Pótlási lehetőségek: 
A zh és két igazoltan hiányzó mérés egy-egy alkalommal pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
Minden héten tartunk rendszeres konzultációt, amelynek idejét és helyét az előadáson kihirdetjük.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Farkas H. – Wittmann M.: Fizikai alapismeretek, Műegyetemi Kiadó, 60947
további oktatási segédanyagok letölthetők a tanszéki honlapokról
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
5
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
5
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
48
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Farkas Henrik
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kémiai Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Wittmann Mária
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kémiai Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Noszticzius Zoltán
A tantárgy adatlapja PDF-ben: