BMETE14AX01

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika 1 Mechanika - alapismeretek
A tárgy angol címe: 
Physics 1 Mechanics - fundamentals
A tárgy rövid címe: 
Fizika1M-alap
1
0
0
a
Kredit: 
1
A tantárgy felelős oktatója: 
Noszticzius Zoltán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.08.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.09.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai fizika, differenciál- és integrálszámítás, vektoralgebra, komplex számok
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Vegyészmérnöki Kar, Vegyész- és Biológusmérnöki Szak szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Fizikai mennyiségek, jelölések. Matematikai eszközök: a differenciálási és integrálási szabályok megközelítése fizikai példák on keresztül. Közelítő formulák.
Koordinátarendszerek. Descartes-féle koordinátarendszer, síkbeli polárkoordináta-rendszer, a vektorok felbontása. Polárkoordináták használata. Kinematikai feladatok alaptípusai. A hely, út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás meghatározására. Összetett feladatok.
Egymáshoz képest mozgó koordinátarendszerek. A helykoordináták és az idő közti transzformációk: Galilei- és Lorentz-transzformáció. A dinamika axiómái, az erőtörvényeknek alkalmazása, a mozgásegyenletek felírása. Kényszermozgások. Súrlódás.
Feladatok az impulzustétel, impulzus megmaradási tétel alkalmazására. Ütközések, rakéta.
Feladatok az impulzusmomentum tétel, impulzusmomentum megmaradási tétel alkalmazására. Bolygómozgás, műholdak.
A munka fogalma és kiszámítása. Teljesítmény. Kinetikai energia tétele. Konzervatív erőtér. Mechanikai ene rgia megmaradási tétel. Rugalmas ütközések.
Pontrendszerek mozgása, mozgásegyenlete. Belső és külső erők. Tömegközéppont. Tömegközépponti tétel. Merev testek mozgásai. Merev testek forgása rögzített tengely körül. Tehetetlenségi nyomaték számítása.
Folyadékok. Nyomóerők nyugvó folyadékokban. Folyadékok áramlása. Bernoulli-egyenlet.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
(Az aláírás feltétele a tárgy felvétele)
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
-
Konzultációs lehetőségek: 
Minden héten tartunk rendszeres konzultációt, amelynek idejét és helyét az előadáson kihirdetjük.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Farkas H. – Wittmann M.: Fizikai alapismeretek (Műegyetemi Kiadó, 60947)
Farkas H. – Wittmann M.: Mechanika (készülő jegyzet) és egyéb interneten elérhető anyagok
Budó Ágoston: Mechanika; Kísérleti fizika I. (Tankönyvkiadó)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
14
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
14
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Farkas Henrik
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kémiai Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Márkus Ferenc
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kémiai Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Noszticzius Zoltán
A tantárgy adatlapja PDF-ben: