BMETE14AX11

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika laboratóriumi gyakorlatok
A tárgy angol címe: 
Physics Laboratory
A tárgy rövid címe: 
FizikaLabor
0
0
2
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE14AX03
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizika1M
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE14AX10
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Fizika1M
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX14
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatStatisztika
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Wittmann Mária
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.08.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.10.04
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Differenciálszámítás, komplex számok algebrája. Mechanikai rezgések. Optika, áramkörszámítás középiskolai szinten.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Vegyészmérnöki Kar, Vegyész- és Biológusmérnöki BSc Szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Előadások:
Bevezetés: munkavédelmi szabályok; elektromos alapmérések, műszerek használata.
Méréssorozat kiértékelése, közvetett mérés hibája. Görbeillesztés lineáris regresszióval, ill. különböző numerikus módszerekkel. A hullámoptika alapjai.
Önállóan elvégzendő mérések:
1. Mechanika: harmonikus rezgések, csillapított rezgés; matematika inga, kúpinga, torziós inga.
2. Egyenáramú hálózatok: soros és potenciometrikus áramkörszabályozás, feszültség mérése állandó áramú kompenzátorral.
3. Váltóáramú hálózatok: soros RLC kör vizsgálata, rezonancia; vizsgálat oszcilloszkóppal.
4. Félvezető dióda karakterisztikájának mérése. Zener-dióda, tranzisztor.
5. Hőmérsékletmérés: ellenálláshőmérő tehetetlensége; termoelem érzékenységének meghatározása.
6. Logikai áramkörök: logikai algebra, kapuáramkörök; meghatározott logikai függvények megvalósítása kommerciális IC-kel.
7. Dinamikai rendszerek: adott modellhez tartozó differenciálegyenlet felállítása; stacionárius pontok meghatározása; lineáris stabilitásvizsgálat; a megoldás viselkedésének tanulmányozása a fázissíkon numerikus módszerrel, számítógép segítségével.
8.-9. Optika I.-II. Optikai elemek (lencsék, tükrök) fókusztávolságának meghatározása; prizma törésmutatójának becslése; a teljes visszaverődés;
képalkotó rendszerek; lencsehibák. Lézerek (He-Ne lézer, diódalézer); interferencia rácson, hajszálon; spektrum előállítása; polarizáció vizsgálata.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
9 laboratóriumi mérés elvégzése, jegyzőkönyvek elkészítése, kis zárthelyik megírása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
Az előadó rendelkezése és a TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatókkal való egyeztetés után lehetőség van a tanszéken konzultációra
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hild E. – Wittmann M.: Fizika laboratóriumi gyakorlatok (Műegyetemi Kiadó 05054)
interneten elérhető tanszéki segédanyagok
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
26
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Wittmann Mária
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Hild Erzsébet
Beosztás: 
nyug. docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: